Szort: Logowanie użytkownika w Symfony w testach integracyjnych

Czasami zachodzi potrzeba zalogować użytkownika w teście integracyjnym, np jeżeli mamy sprawdzenie uprawnień na poziomie klasy Komendy czy przypadku użycia. Można to łatwo osiągnąć poprzez ręczne utworzenie tokena użytkownika i zapisanie go w TokenStorageInterface: