Wygodne filtrowanie kolekcji z Doctrine criteria

Problem Mamy encję Category i przypisane do niej obiekty klasy Product. Standardowe połączenie jeden do wielu. Do jednej kategorii mamy przypisane wiele produktów, ale każdy produkt ma przypisaną tylko jedną kategorię. Teraz, gdy chcemy wykonać jakąś operację na kolekcji produktów przypisanych do danej kategorii, na przykład pobrać tylko część z nic na potrzeby paginacji, czy …

Wygodne filtrowanie kolekcji z Doctrine criteria Read More »